Rock-Herk-te-koop

Te koop: oudste alternatieve muziekfestival van het land

Net zoals er al jaren wordt gesproken over een muziekindustrie is het, met de ontdubbeling van Tomorrowland over twee weekends, nog maar eens duidelijk geworden dat ook de festivalsector steeds meer onder invloed is gekomen van de economische wetmatigheden. Daar kan weemoedig over gejammerd worden, maar in een festivalland bij uitstek, dat wereldwijd steeds een voortrekkersrol heeft gespeeld, lijkt dat niet meer dan een logische evolutie.

Die ontwikkeling heeft wel als gevolg dat kleine en middelgrote festivals het steeds moeilijker hebben gekregen om het hoofd boven water te houden. Die trend is al jaren duidelijk merkbaar. De kleine en middelgrote festivals die er de laatste jaren de brui aan hebben gegeven zijn dan ook niet meer op één hand te tellen. In tegenstelling tot de grote festivals kunnen de stijgende kosten hier niet altijd gecompenseerd worden met stijgende inkomsten. En dan hebben we het nog niet eens over de factor 'weer' gehad.

De organisatie van Rock Herk heeft hier steeds goed op kunnen anticiperen, maar na een uitgeregende editie in 2011 en een ware zondvloed in 2012, heeft het zijn deel van de zwarte sneeuw niet kunnen ontlopen. Voortgestuwd door een hart voor goede muziek, heeft de grote groep vrijwilligers achter het oudste alternatieve muziekfestival van het land uit die tegenslagen steeds de moed geput om keihard verder te werken. Dat resulteerde in 2013 tot een volledig nieuw verhaal, kleinschalig en voorzichtig gebudgetteerd, maar nog steeds met oog voor kwaliteit en goede muziek.

Dat nieuwe verhaal werd niet alleen gesmaakt door de aanwezige bezoekers maar ook door het gemeentebestuur van Herk-de-Stad. Voor het eerst in 31 jaar werd er een partnership gesloten, gekoppeld aan een beperkte structurele subsidie. Vandaag blijken die samenwerking en de eindeloze inzet van de groep vrijwilligers niet langer voldoende om de toekomst van het festival te verzekeren op lange termijn.

Na 31 jaar feesten, dansen en vooral rocken wil de organisatie achter Rock Herk niet zomaar de stekker uit het stopcontact halen. Er wordt wel gezocht naar hulp van buitenaf. Via deze weg doet de organisatie een warme oproep naar investeerders, collega organisatoren, overnemers en creatieve geesten om van zich te laten horen, en samen werk te maken van een financieel gezonde toekomst en een eigen plek in het festivallandschap voor Rock Herk.

Zoek contact via invest@rockherk.be en laat van je horen!

BRON : Website Rock Herk

 

Festival Referentie: